Odpustky pro duše v očistci

1. a 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď v blízké době, sv. přijímání v ten den, a modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně, Věřím v Boha, Sláva Otci a chtít získat odpustek pro duše v očistci.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění vyjmenovaných podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou věrných zemřelých, tedy už od 25. října, pokud z vážného důvodu nemohou navštívit hroby příbuzných v obvyklé době. Důvodem je nejčastěji návštěva hrobů daleko od bydliště již během volných dní kolem státního svátku 28. října a podzimních prázdnin dětí.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci, t.j. prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků.

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“.

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky – tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.

Foto: Jitka Marková (Clověk a Víra)