Poděkování Jihomoravskému kraji za podporu

V roce 2018 byl na naší faře realizován projekt Vybavení a údržba farní klubovny a přilehlého sálu za finanční podpory Jihomoravského kraje. Tímto kraji za celou farnost děkujeme za podporu.