Tříkrálová sbírka

Ve dnech 4.–8. ledna 2019 probíhá v obcích farnosti Černovice Tříkrálová sbírka.

Foto: Stanislav Knotek (Clověk a Víra)