Pořad bohoslužeb o Vánocích

24.12.2018 Štědrý den

Olešnice 8.00 požehnání dětem a následné roznášení betlémského světla
Olešnice 14.30 mše svatá pro děti s vánoční scénkou
Rovečné 16.00 mše svatá
Černovice 17.30 mše svatá
Olešnice 22.00 mše svatá – zpívá chrámový sbor Vánoční mši Karla Hradila

25.12.2018 Slavnost Narození Páně

Olešnice 8.00 mše svatá – zpívá chrámový sbor Vánoční mši Karla Hradila
Rovečné 9.30 mše svatá
Černovice 11.00 mše svatá

26.12.2018 Svátek sv. Štěpána

Olešnice 8.00 mše svatá
Rovečné 9.30 mše svatá
Černovice 11.00 mše svatá

29.12.2018

Černovice 17.00 Živý Betlém

30.12.2018 Svátek Svaté rodiny

Olešnice 8.00 mše svatá s obnovou manželského slibu
Rovečné 9.30 mše svatá s obnovou manželského slibu
Černovice 11.00 mše svatá s obnovou manželského slibu

31.12.2018 sv. Silvestra

Rovečné 14.30 ekumenická bohoslužba
Olešnice 17.30 mše svatá

1.1.2019 Slavnost Matky Boží Panny Marie

Olešnice 8.00 mše svatá
Rovečné 9.30 mše svatá
Černovice 11.00 mše svatá

6.1.2019 Slavnost Zjevení Páně

Olešnice 8.00 mše svatá – zpívá chrámový sbor Vánoční mši Karla Hradila
Rovečné 9.30 mše svatá
Černovice 11.00 mše svatá
Olešnice od 13.00 Tříkrálová sbírka

8.1.2019 Adorační den olešnické farnosti

Olešnice 8.00 mše svatá s 1. promluvou
Po mši svaté výstava Nejsvětější svátosti oltářní a tichá adorace do 15:30 hodin
Olešnice 15.30 2. promluva a následně adorace s modlitbou růžence a korunky
Olešnice 17.00 mše svatá s 3. promluvou a po mši svaté svátostné požehnání

13.1.2019 Svátek Křtu Páně – závěr doby vánoční

Olešnice 8.00 mše svatá
Rovečné 9.30 mše svatá
Černovice 11.00 mše svatá – zpívá olešnický chrámový sbor Vánoční mši K. Hradila

Foto: Dominik David (Clověk a Víra)