Sv. Mikuláš a sv. Barbora

V sobotu 8. prosince 2018 po mši svaté, kterou sloužil otec Tomáš, přišla sv. Barbora se sv. Mikulášem a přinesli sladkosti dětem i dospělým.

Fotografie:

Foto: Martin Kalda (Člověk a Víra)