Promluva biblisty P. Pavla Zahradníčka o Písmu svatém

Ve čtvrtek bude v ​Černovicích v 9.00 hodin mše svatá s promluvou biblisty P. Pavla Zahradníčka o Písmu svatém. Následovat bude přednáška pro děti v černovické škole.

V Olešnici proběhne přednáška pro děti od 15.00 hodin na faře a od 16.00 hodin jste zváni na přednášku na faře vy dospělí. V 17.30 bude otec Pavel celebrovat mši svatou.

Foto: Radek Hanskut (Clověk a Víra)