Výuka náboženství

V Černovicích ve škole bude výuka náboženství probíhat od 17. 9. 2018 vždy v pondělí. Pro 1. a 2. třídu bude výuka pátou vyučovací hodinu, pro 3., 4. a 5. třídu pak šestou vyučovací hodinu.

Foto: Jana Havlová (Clověk a Víra)