Září 2018

Přehled bohoslužeb, které se konají ve farnosti během měsíce září 2018.

Mše svaté

sobota 1. 9.2018 8.30 bohoslužba slova
neděle 2. 9.2018 11.00 Za rodinu Kaldovu, Musilovu a Boží požehnání pro živou rodinu.
neděle 9. 9.2018 11.00 Za farníky s prosbou o požehnání pro děti na začátku školního roku, Poděkování za úrodu
čtvrtek 13.9.2018 18.00 Za rodinu Pešovu, Kučerovu a ochranu pro živé rodiny.
neděle 16.9.2018 11.00 Za rodiče Doležalovy, syna a živou rodinu.
čtvrtek 20.9.2018 18.00 Za Jana a Boženu, Oldřicha a Ludmilu Kučerovy.
neděle 23.9.2018 11.00 Sbírka na fond Puls
Za Antonína a Františku Kaldovy, Zdeňka Malého a živé rodiny.
úterý 25.9.2018 18.00 Hodonín​– mše svatá
čtvrtek 27.9.2018 18.00 Za rodiče Jílkovy, 2 syny, snachu, 2 zetě, rodiče Brackovy, syna, Josefa Kubíčka a rodiče.
pátek 28.9.2018 18.00 mše svatá
neděle 30.9.2018 11.00 Za rodinu Hořínkovu, Schillerovu, za nemocné a duše v očistci.

Svátost smíření: půl hodiny před čtvrteční mší svatou.